Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,052

 Nâng cao tính ứng dụng - thực tiễn trong quá trình đào tạo sau đại học các ngành ngoại ngữ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hòa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học các chuyên ngành ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: 26 - 29;Năm: 2001
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn