Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  

Chứng nhận tham gia hội thảo Practical classroom skills, Hội đồng Anh cấp

Chứng nhận tham gia HT Roles of teachers and learners, Hội đồng Anh cấp

Chứng chỉ  Phương pháp giảng dạy đại học, Viện Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục cấp  (1994)

Chứng chỉ Giáo dục học đại học, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục & Đào tạo TW 1 cấp (1997)

Chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng Giáo dục hướng vào thế kỷ XXI, Đại Học Đà Nẵng cấp ( 2000)

Chứng nhận tham gia Hội thảo: Linking the University and School Classroom through the Use of Materials, Hội đồng Anh cấp ( 2000 )

 Certificate of membership TESOL  ( 2001)

Giấy chấp nhận  được báo cáo tại Hội thảo quốc tế  ở Singapore (2000)

Chương trình báo cáo khoa học tại HT quốc tế và tóm tắt báo cáo

Giấy xác nhận  Co-ordinator Certificate tại hội thảo Adapting Textbook Exercises from English 10, 11, and 12  ( 2001)
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn