Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Dạy - học bộ môn Lý thuyết tiếng trong chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: Phan Văn Hòa. Thành viên: - TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phó HT trường ĐHNN-ĐHĐN- TS. Hồ Thị Quỳnh Thư, Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Đại học Quảng Nam- ThS Hồ Thị Thục Nhi, Phó P HTQT, Giảng viên Khoa SP Ngoại ngữ trường ĐHNN- ĐHĐN- ThS. Hoàng Như Quỳnh, Phó P ĐT trường ĐHNN-ĐHĐN- Nguyễn Phú Thọ, Chuyên viên phòng TC & HC trường ĐHNN-ĐHĐN. Mã số: B2018-DNA-04. Năm: 2020. (Aug 14 2020 10:51AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát ứng dụng các lớp động từ chỉ diễn trình vật chất trong tiếng Anh và tiếng Việt . Chủ nhiệm: Phan Văn Hòa. Mã số: T2017-05-02. Năm: 2018. (Aug 14 2020 10:12AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu về tác động ảnh hưởng chất lượng trong chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh ở trường tiểu học; trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 . Chủ nhiệm: Phan Văn Hòa. Mã số: DD2013-05-32-BS. Năm: 2014. (Aug 14 2020 10:22AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Văn Hoà. Mã số: B2009-TDA03-06-TRIG. Năm: 2012. (Mar 6 2013 10:45PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS.Phan Văn Hoà. Thành viên: PGS.TS. Lưu Quý Khương, TS. Trần Quang Hải, TS. Ngũ Thiện Hùng, ThS. Võ Thị Phương Thảo. Mã số: 07/2010/LQNC. Năm: 2010. (May 6 2011 9:06AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hệ thống ngữ nghĩa thể hiện qua 3 loại mệnh đề chức năng để thực hiện các chiến lược giao tiếp. Chủ nhiệm: Phan Văn Hoà. Mã số: B2009-ĐN05-17. Năm: 2010. (May 6 2011 9:06AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nội dung, phương pháp bồi dưỡng, chuẩn hoá và nâng cấp chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp cho giáo viên tiếng Anh phổ thông ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Chủ nhiệm: Phan Văn Hoà. Mã số: B99-16-25. Năm: 2001. (Apr 27 2011 2:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn