Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục và đào tạo. Năm: .
[2] Chứng nhận Giảng viên viên giỏi, chiến sĩ thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008,2009. Năm: .
[3] HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN HẠNG NHẤT của THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Năm: 1985.
[4] Bằng khen: Đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua thời kỳ đổi mới 10 năm 1990 - 2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Năm: 2000.
[5] Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2000. Năm: 2000.
[6] Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000 – 2001. Năm: 2001.
[7] Bằng khen làm tốt nhiệm vụ năm học 2002 – 2003. Năm: 2003.
[8] Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2004. Năm: 2004.
[9] Huy chương danh dự của TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm: 2005.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010. Năm: 2010.
[11] Đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ năm 2007 đến năm 2010. Số: 39QĐ/ĐU. Năm: 2010.
[12] Đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. Số: 62 QĐ/ĐU. Năm: 2010.
[13] Kỷ niệm chương "VÌ HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC". Số: 762/14/01/2010. Năm: 2010.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2016. Số: 5079/QĐ ĐHĐN. Năm: 2016.
[15] Danh hiệu ' CÔNG DÂN ĐÀ NẴNG TIÊU BIỂU' KN 20 NĂM TPĐN TRỰC THUỘC TW. Số: 5047- QĐ-UBND/2016. Năm: 2016.
[16] GIẢI THƯỞNG " NHÀ GIÁO ĐÀ NẴNG TIÊU BIỂU" 2017. Năm: 2017.
[17] Danh hiệu :" NHÀ GIÁO ƯU TÚ" của CHỦ TỊCH NƯỚC. Năm: 2017.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2017. Số: 2726/QĐ -ĐHĐN. Năm: 2017.
[19] Danh hiệu : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2018. Năm: 2018.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2019. Số: 2770/QĐ -ĐHĐN. Năm: 2019.
[21] HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ của CHỦ TỊCH NƯỚC. Số: QĐ 790/QĐ -CTN. Năm: 2019.
[22] Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng CT GD phổ thông mới. Số: QDDb854/QĐ -BGD ĐT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn