Phan Văn Hòa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 42739 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Văn Hòa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/00/1956
Nơi sinh: Quế Sơn
Quê quán Quế Sơn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ngôn ngữ Anh ; Tại: Đại học KHXH& Nhân văn tại Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2009
Dạy CN: Ngôn ngữ học, Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga
Địa chỉ liên hệ: 111/8 Thanh Thuỷ, Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


 - Từ năm 1978 – 1984: Giảng viên Khoa Tiếng Anh,Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Nẵng, (1981-1984 : học cao học tại trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội)

- Từ năm 1985 – 1994: Giảng viên cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng

- Từ năm 1992 – 1998: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn Hà Nội, giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng,(1995–1997) học Cao học Quản Lý Giáo Dục, Trường Đại học Melborne, Australia   

- Từ năm 1998 – 2002: Giảng viên, Chủ nhiệm Khoa Anh, Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

- Từ năm 2003 – 2004: Giảng viên, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHĐN, Bí thư Đảng uỷ Đảng bộ trường Đại học Ngoại ngữ, Đảng uỷ viên Đảng bộ ĐHĐN.

- Từ năm 2005 – 2014: Giảng viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHĐN,  Bí thư Đảng uỷ Đảng bộ trường Đại học Ngoại ngữ, Đảng uỷ viên Đảng bộ Đại học Đà Nẵng.

- Từ năm 2014: Trưởng khoa Khoa Đào tạo Quốc tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Thành phố Đà Nẵng.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Dạy - học bộ môn Lý thuyết tiếng trong chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: Phan Văn Hòa. Thành viên: - TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phó HT trường ĐHNN-ĐHĐN- TS. Hồ Thị Quỳnh Thư, Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Đại học Quảng Nam- ThS Hồ Thị Thục Nhi, Phó P HTQT, Giảng viên Khoa SP Ngoại ngữ trường ĐHNN- ĐHĐN- ThS. Hoàng Như Quỳnh, Phó P ĐT trường ĐHNN-ĐHĐN- Nguyễn Phú Thọ, Chuyên viên phòng TC & HC trường ĐHNN-ĐHĐN. Mã số: B2018-DNA-04. Năm: 2020. (Aug 14 2020 10:51AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát ứng dụng các lớp động từ chỉ diễn trình vật chất trong tiếng Anh và tiếng Việt . Chủ nhiệm: Phan Văn Hòa. Mã số: T2017-05-02. Năm: 2018. (Aug 14 2020 10:12AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu về tác động ảnh hưởng chất lượng trong chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh ở trường tiểu học; trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 . Chủ nhiệm: Phan Văn Hòa. Mã số: DD2013-05-32-BS. Năm: 2014. (Aug 14 2020 10:22AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Văn Hoà. Mã số: B2009-TDA03-06-TRIG. Năm: 2012. (Mar 6 2013 10:45PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS.Phan Văn Hoà. Thành viên: PGS.TS. Lưu Quý Khương, TS. Trần Quang Hải, TS. Ngũ Thiện Hùng, ThS. Võ Thị Phương Thảo. Mã số: 07/2010/LQNC. Năm: 2010. (May 6 2011 9:06AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hệ thống ngữ nghĩa thể hiện qua 3 loại mệnh đề chức năng để thực hiện các chiến lược giao tiếp. Chủ nhiệm: Phan Văn Hoà. Mã số: B2009-ĐN05-17. Năm: 2010. (May 6 2011 9:06AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nội dung, phương pháp bồi dưỡng, chuẩn hoá và nâng cấp chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp cho giáo viên tiếng Anh phổ thông ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Chủ nhiệm: Phan Văn Hoà. Mã số: B99-16-25. Năm: 2001. (Apr 27 2011 2:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Danh hóa và ẩn dụ ngữ pháp từ góc nhìn ứng dụng ngôn ngữ. Tác giả: Phan Văn Hòa, Giả Thị Tuyết Nhung. Ngôn Ngữ & Đời Sống, ISSN 0868-3409. Số: 1 (293)/2020. Trang: 5-14. Năm 2020. (Aug 14 2020 3:38PM)
[2]Bài báo: D COGNITION AND LANGUAGE ACQUISITION: Significance of embodied learning in the classroom . Tác giả: Phan Van Hoa, Ho Trinh Quynh Thu. kY HTQT GloCALL Globalization and Localization in Computer – Assisted Language Learning, Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHĐN, NXB Đà Nẵng 2020. Số: ISBN: 978-604-84-5004-5. Trang: 85-90. Năm 2020. (Aug 14 2020 3:19PM)
[3]Bài báo: Thực hành hóa các cách tiếp cận mới trong dạy – học các môn lí thuyết tiếng Anh của chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam, . Tác giả: Phan Văn Hòa. TC Ngôn Ngữ & Đời Sống ISSN 0868-3409. Số: 9 (289)/2019. Trang: 31-39. Năm 2019. (Aug 14 2020 3:26PM)
[4]Bài báo: Phân tích và định hướng ứng dụng ngôn ngữ học cấu trúc vào dạy-học các môn lí thuyết trong chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam. Tác giả: Phan Văn Hòa. Ngôn Ngữ & Đời Sống, ISSN 0868-3409. Số: 3 (283)/2019. Trang: 28-34. Năm 2019. (Aug 14 2020 3:31PM)
[5]Bài báo: e="mso-bidi-font-style:normal">Nhận diện và phân tích những vấn đề tồn tại trong dạy và học các môm Lý thuyết tiếng của chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam. Tác giả: Phan Van Hoa. TC Ngôn Ngữ & Đời Sống, ISSN 0868-3409. Số: số 1 (281). Trang: 47-53. Năm 2019. (Aug 14 2020 3:01PM)
[6]Bài báo: Từ Đặc điểm tiếng Việt nhìn lại thành phần câu. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang & Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc: KYHT Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, NXB Dân trí. Số: 1660-2/QĐXB/NXBDT, NXB Dân trí. Trang: 708-716. Năm 2019. (Aug 14 2020 4:07PM)
[7]Bài báo: Ideational metaphor in English and Vietnamese behaviorial clauses.. Tác giả: Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. Tạp chí Journal of Social Sciences and Humanities. Số: V4. N02. (2018). Trang: Pages237-254. Năm 2018. (Aug 14 2020 2:49PM)
[8]Bài báo: Flavour of love reflected in English and Vietnamese metaphorical expressions. . Tác giả: Tác giả: Phan Văn Hòa, Trịnh Thị Quỳnh Thư. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: Số: 6(273) 2018. Trang: 46-52. Năm 2018. (Aug 14 2020 2:52PM)
[9]Bài báo: Tri nhận tình yêu qua hiện tượng mùa trong thi ca . Tác giả: Tác giả: Phan Văn Hòa, Trịnh Thị Quỳnh Thư, Nguyễn Thị Thanh Hương. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: Số: 7(274). Trang: Trang 3-8. Năm 2018. (Aug 14 2020 11:19AM)
[10]Bài báo: Vai trò các môn lý thuyết tiếng Anh trong chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam . Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ Yếu hội thảo Quốc gia, NXB Đại học Huế, ISBN 978-604-912-968-1. Số: ISBN 978-604-912-968-1. Trang: 160-172. Năm 2018. (Aug 14 2020 11:29AM)
[11]Bài báo: Flavour of love reflected in English and Vietnamese metaphorical expressions. . Tác giả: Phan Văn Hòa, Trịnh Thị Quỳnh Thư. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: Số: 6(273). Trang: 46-52. Năm 2018. (Aug 14 2020 11:33AM)
[12]Bài báo: Diện mạo tình yêu qua các diễn đạt ẩn dụ trong thi ca hiện đại. . Tác giả: Phan Văn Hòa, Trịnh Thị Quỳnh Thư. Tạp chí Ngôn Ngữ, ISSN 0866-7519, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Viện NNH. Số: số 2(345) /2018. Trang: 13-22. Năm 2018. (Aug 14 2020 11:37AM)
[13]Bài báo: Major Contemporay Approaches to the Analysis of the Vietnamese Simple Clause . Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. Tạp chí VNU Journal of Foreign Studies.ISSN 2525-2445,. Số: Vol.33.N.6 (2017). Trang: Pages. 102-122. Năm 2017. (Aug 14 2020 11:48AM)
[14]Bài báo: Khảo cứu phương thức dịch mệnh đề hành vi mơ hồ trong tiếng Anh sang tiếng Việt trên cơ sở đảm bảo tính tương đồng về nghĩa ý niệm. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa*; TS. Trần Hữu Phúc*; Nguyen Thi Tu Trinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 96. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[15]Bài báo: Circumstantial Meanings in Behavioral Clauses in English and Vietnamese.. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Social Sciences and Humanities, ISSN 2354-1172. Số: Vol.3, Number 5. Trang: 46-52. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:09PM)
[16]Bài báo: (23). Ẩn dụ tình yêu được diễn đạt qua ý niệm không gian và thời gian trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tác giả: Phan Văn Hòa, Trịnh Thị Quỳnh Thư.. Tạp chí Ngôn Ngữ, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Viện NNH. Số: số 1 (332). Trang: 16-32. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:17PM)
[17]Bài báo: Some Suggestions on How to Identify and Classify Behavioral Processes in English and Vietnamese. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc.. VNU Journal of Foreign Studies. Số: Vol.33.N.3 (2017). Trang: 1-13. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:12PM)
[18]Bài báo: e="mso-bidi-font-style:normal">Đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Việt và tiếng Anh,. Tác giả: Tác giả Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. ,. TC Khoa học Quân sự. Số: số 08-7/2017. Trang: 18-32. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:24PM)
[19]Bài báo: Đặc điểm của chu cảnh trong cú hành vi tiếng Anh và tiếng Việt . Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc.. Tuyển tập công trình Hội thảo quốc gia. ISSN.978-604-84-2517-3. NXB Đà Nẵng.7/2017. Số: ISSN.978-604-84-2517-3. Trang: 303-307. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:29PM)
[20]Bài báo: Halliday’s Functional Grammar: Philosophical Foundation and Epistemology. . Tác giả: Tác giả Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc.. Journal of English Language and Literature ISSN: 2368-2132. Số: Volume 7 No.3. June 2017. Trang: pages 536-542. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:32PM)
[21]Bài báo: A Study of the Translation of Intermediate behavioral Clauses from English to Vietnamese Based on Ideational Equivalence. . Tác giả: Tác giả Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 06(115)/2017. Trang: 90-96. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:43PM)
[22]Bài báo: A study of shift patterns of ideational metaphors in English and Vietnamese. . Tác giả: Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: Số: 13(267). Trang: Trang 68-77. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:46PM)
[23]Bài báo: Phân tích chức năng của mệnh đề hành vi biểu thị hành vi cười trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Van Hoa*, Tran Huu Phuc, Nguyen Thi Tu Trinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 76. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
[24]Bài báo: Định vị từ trong các diễn đạt ần dụ tình yêu tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa, Hồ Trịnh Quỳnh Thư*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 72. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[25]Bài báo: Từ Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020, tìm hiểu những yếu tố tác động tích cực đến chất lượng giáo viên tiếng Anh. Tác giả: Phan Văn Hòa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 60. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
[26]Bài báo: Tìm hiểu các biểu thức ẩn dụ về tình yêu đôi lứa chứa "lòng" trong tiếng Việt và :heart" trong tiếng Anh qua thi ca. Tác giả: Hồ Trịnh Quỳnh Thư*; Phan Văn Hòa
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 91. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
[27]Bài báo: Ngôn ngữ dưới góc nhìn chuyển hóa chất lượng dạy và học: Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh - Giải pháp từ kinh nghiệm triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11 (241). Trang: 8-14. Năm 2015. (May 20 2016 4:03PM)
[28]Bài báo: ỨNG DỤNG ẨN DỤ NGỮ PHÁP ĐỂ VIẾT MỘT BÀI VIẾT HỌC THUẬT. Tác giả: Phan Văn Hòa , Nguyễn Văn Vui. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 110. Năm 2015. (Mar 23 2016 3:49PM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu cách dịch cấu trúc sóng đôi trong truyện Kiều của Nguyễn Du từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Thị Hương Ly*; PGS.TS. Phan Văn Hòa*
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 58. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[30]Bài báo: Tác động của tiếng Anh đến sự phát triển kinh tế và chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh của Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa & ThS. Phan Hoàng Long. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12(230) 2014. Trang: 61-64. Năm 2014.
(Jan 7 2016 10:18AM)
[31]Bài báo: ẨN DỤ TRI NHẬN VỀ HÌNH ẢNH CÁC CẶP TÌNH NHÂN TRONG THI CA ANH VIỆT. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa; Lương Thị Tâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 53. Năm 2014.
(Sep 19 2014 11:22AM)
[32]Bài báo: Ý nghĩa của ẩn dụ ý niệm trong nhạc dân ca của tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn HòaNguyễn Ngọc Ái Quỳnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (63). Trang: 96-100. Năm 2013. (May 20 2016 4:06PM)
[33]Bài báo: Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Van Hoa. TC Khoa học & Phát triển Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 168/2012. Trang: 27-31. Năm 2012.
(Mar 9 2013 4:47PM)
[34]Bài báo: Vai trò của Ẩn dụ trong ngôn bản. Tác giả: Phan Văn Hòa
marriage affairs open i want an affair
. TC Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 5 ( 199) 2012. Trang: 4-10. Năm 2012. (Mar 9 2013 5:13PM)
[35]Tham luận: Thực tiễn tổ chức đánh giá rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông các sở Giáo dục & Đào tạo tại Miền trung: Định dạng đề thi - Bài học kinh nghiệm. Tác giả: Phan Van Hoa. Kỷ yếu hội thảo 4/2012. Trang: 18-30. Năm 2012. (Mar 9 2013 9:20PM)
[36]Bài báo: Ẩn dụ ý niệm " Tình yêu là cuộc hành trình" trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa và Hồ Thị Quỳnh Thư. TC Ngôn ngữ & Đời sống,
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 9 (191) 2011. Trang: 15-19. Năm 2011.
(Mar 9 2013 4:55PM)
[37]Bài báo: Dạy và học tiếng Anh theo các mục đích cụ thể ở Việt Nam giai đoạn 2011-2012 từ góc nhìn thực tiễn và hướng chiến lược của Đề án ngoại ngữ quốc gia. Tác giả: Phan Van Hoa. TC Ngôn ngữ & Đời sống,. Số: số 12 (194) 2011. Trang: 1- 10. Năm 2011. (Mar 9 2013 4:34PM)
[38]Tham luận: Chuẩn giáo viên tiếng Anh tiểu học theo Đề án 1400/TTg-CP. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hoà
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Hội thảo về Chuẩn năng lực giáo viên tiếng Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2011.
(May 6 2011 9:16AM)
[39]Bài báo: Nhận thức về Ngôn ngữ quảng cáo dưới góc nhìn của ẩn dụ ý niệm. Tác giả: Phan văn Hòa & Huỳnh Trung Ngữ. TC Khoa hoc Công nghê ĐHĐN. Số: 1 (42) 2011. Trang: 218- 227. Năm 2011. (Mar 9 2013 5:30PM)
[40]Bài báo: Khảo sát một số đặc trưng ngữ nghĩa của cụm động từ phân đoạn trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa & Trương Minh Hoàng. TC Khoa học & Công Nghệ ĐHĐN. Số: 5(46) 2011. Trang: 206-214. Năm 2011. (Mar 9 2013 5:37PM)
[41]Bài báo: Khảo sát ẩn dụ ý niệm về cuộc đời, cái chết và thời gian trong thơ ca tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Văn Hoà, Nguyễn Thị Tú Trinh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 106-113. Năm 2010. (May 4 2011 3:38PM)
[42]Bài báo: Cấu trúc chuyển tác trong ngôn bản Anh và Việt. Tác giả: Phan Văn Hoà, Phan Thị Thuỷ Tiên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 11(181). Trang: 18-28. Năm 2010.
(May 4 2011 4:27PM)
[43]Bài báo: Thế giới kinh nghiệm trong các bản tin và xã luận tiếng Việt từ góc nhìn ngữ pháp chức năng. Tác giả: Phan Văn Hoà, Phan Thị Thuỷ Tiên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 3(38). Trang: 186-193. Năm 2010.
(May 4 2011 3:13PM)
[44]Bài báo: Phân tích kinh nghiệm trong văn bản tiếng Việt theo quan điểm ngữ pháp chức năng. Tác giả: Phan Văn Hoà, Phan Thị Thuỷ Tiên
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(36). Trang: 156-163. Năm 2010. (May 4 2011 3:25PM)
[45]Bài báo: Học tập thông qua tiếng Anh một triển vọng từ Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phan Văn Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 92-98. Năm 2010. (May 4 2011 3:30PM)
[46]Bài báo: Thể nghiệm các năng lực giao tiếp, đọc viết và chuyển dịch ngữ nghĩa các bản tin từ góc nhìn ngữ pháp chức năng kinh nghiệm. Tác giả: Phan Văn Hoà, Phan Thị Thuỷ Tiên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 99-105. Năm 2010. (May 4 2011 3:35PM)
[47]Bài báo: Nghiên cứu về động cơ học tiếng Anh của học sinh trung học phổ thông ở Quảng Nam. Tác giả: Phan Văn Hoà, Lê Viết Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(34). Trang: 163-171. Năm 2009. (May 4 2011 3:17PM)
[48]Bài báo: Tìm hiểu từ “mặt” dưới góc nhìn Ngôn ngữ - Văn hoá. Tác giả: Phan Văn Hòa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4 (150). Trang: 325-338. Năm 2008.
(Apr 28 2011 3:43PM)
[49]Bài báo: Giáo viên ngoại ngữ trong quá trình đổi mới đại học. Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 4: Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Số: 4. Trang: 50 - 54. Năm 2008. (Apr 28 2011 3:12PM)
[50]Bài báo: Cương vực – một khái niệm cần được làm sáng tỏ từ góc nhìn của ngữ pháp chức năng. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (25). Trang: 141-146. Năm 2008. (Apr 28 2011 3:13PM)
[51]Bài báo: Sức mạnh lập luận của phản ngữ trong diễn văn chính trị Anh – Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2 (25). Trang: 153-160. Năm 2008.
(Apr 28 2011 3:20PM)
[52]Bài báo: Mối quan hệ giữa ‘Dạy cái gì và dạy như thế nào’ trong quá trình dạy ngoại ngữ. Tác giả: Phan Văn Hòa
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3 (26). Trang: 172-177. Năm 2008.
(Apr 28 2011 3:33PM)
[53]Bài báo: Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho người học thông qua thực hiện hệ thống và hiệu quả các loại bài luyện trong lớp học. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5 (28). Trang: 158-163. Năm 2008.
(Apr 28 2011 3:34PM)
[54]Bài báo: Dạy Văn hoá và dạy ngoại ngữ: Một quá trình thống nhất. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (29). Trang: 163- 168. Năm 2008. (Apr 28 2011 3:37PM)
[55]Bài báo: TOEIC - Một công cụ hữu hiệu đánh giá ngữ năng và ngữ thi cho mọi đối tượng. Tác giả: Phan Văn Hòa
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo: Đào tạo tiếng Anh trong các trường Đại học không chuyên ngữ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 79 - 81. Năm 2008.
(Apr 28 2011 3:38PM)
[56]Bài báo: Phóng chiếu – nét khu biệt của quá trình tinh thần trên quan điểm của ngữ pháp chức năng. Tác giả: Phan Văn Hòa
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (20). Trang: 14 - 18. Năm 2007. (Apr 28 2011 3:04PM)
[57]Bài báo: Tìm hiểu về đề ngữ liên nhân trong các bài viết diễn văn chính trị Anh - Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (21). Trang: 141-146. Năm 2007. (Apr 28 2011 3:05PM)
[58]Bài báo: Ẩn dụ và ẩn dụ ngữ pháp. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (23). Trang: 126-131. Năm 2007. (Apr 28 2011 3:06PM)
[59]Bài báo: Hoạt động của động từ nói và tổ hợp nói + X trong diễn trình phát ngôn dưới góc nhìn ngôn ngữ học chức năng. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 12 (146). Trang: 7 - 11. Năm 2007. (Apr 28 2011 3:07PM)
[60]Bài báo: Ẩn dụ so sánh, ẩn dụ dụng học và ẩn dụ ngữ pháp. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 4 (150). Trang: 9 - 16. Năm 2007. (Apr 28 2011 3:08PM)
[61]Bài báo: Dạy và học viết IELTS: Giải pháp nào hiệu quả?. Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Nâng cao chất lượng dạy-học ở trường Đại học Ngoại ngữ trong giai đoạn mới, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2. Trang: 57 - 61. Năm 2006.
(Apr 28 2011 3:01PM)
[62]Bài báo: Mối quan hệ giữa đặc điểm người học và hệ thống đánh giá chuẩn chương trình cử nhân ngoại ngữ. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (14). Trang: 84 - 89. Năm 2006. (Apr 28 2011 3:04PM)
[63]Bài báo: Mối quan hệ giữa đặc điểm người học và hệ thống đánh giá chuẩn chương trình cứ nhân ngoại ngữ. Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “ Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ - lý luận và thực tiễn”, Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN và Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 3(26). Trang: 172-177. Năm 2005.
(Apr 28 2011 3:00PM)
[64]Bài báo: Tự học ngoại ngữ: một chiến lược học tập đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3, ĐHĐN. Số: 3. Trang: 709-712. Năm 2004. (Apr 28 2011 2:58PM)
[65]Bài báo: Giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ tại Đà Nẵng. Tác giả: Phan Văn Hoà. Hội thảo Khoa học Sở Giáo Dục và Đào tạo Tp Đà Nẵng. Năm 2003. (May 9 2011 9:00AM)
[66]Bài báo: Những sắc thái dụng học trong đại từ nhân xưng tiếng Việt-đối chiếu với tiếng Anh. Tác giả: Phan Văn Hoà. Hội thảo Khoa học lần thứ nhất về: Ngữ dụng học Việt Nam. Năm 2002. (May 9 2011 8:58AM)
[67]Bài báo: Nâng cao tính ứng dụng - thực tiễn trong quá trình đào tạo sau đại học các ngành ngoại ngữ. Tác giả: Phan Văn Hòa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học các chuyên ngành ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 26 - 29. Năm 2001.
(Apr 28 2011 2:55PM)
[68]Bài báo: Cần hay không cần bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh. Tác giả: Phan Văn Hòa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, trường Đại Học Sư Phạm - ĐHĐN. Trang: 97- 101. Năm 2000. (Apr 28 2011 2:50PM)
[69]Bài báo: Hệ thống yếu tố ngôn ngữ biểu thị vai tương tác trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Ngữ dụng học ” lần thứ nhất, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 1. Trang: 224-231. Năm 1999. (Apr 28 2011 2:47PM)
[70]Bài báo: Dạy các yếu tố liên kết văn bản tiếng Anh cho người học Việt Nam. Tác giả: Phan Văn Hòa. Thông báo Khoa học, trường Đại học Sư phạm –Đại Học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 70 – 76. Năm 1998. (Apr 28 2011 2:46PM)
[71]Bài báo: Mạo từ xác định ‘ the’ trong tiếng Anh (góc nhìn quy chiếu). Tác giả: Phan Văn Hoà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Xã hội, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số: 4. Trang: 50 - 52. Năm 1995. (Apr 27 2011 2:28PM)
[72]Bài báo: Vấn đề dạy ngoại ngữ và hiện tượng áp đặt. Tác giả: Phan Văn Hoà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Xã hội, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số: 5. Trang: 56 - 58. Năm 1994. (Apr 27 2011 2:27PM)
[73]Bài báo: Suy nghĩ về vấn đề dịch và chuyển nghĩa tục ngữ trong dạy ngoại ngữ. Tác giả: Phan Văn Hoà. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống - Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 1993. (Apr 27 2011 2:26PM)
[74]Bài báo: Dạy và học tiếng Anh qua Video-Cassette ở Việt Nam. Tác giả: Phan Văn Hoà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam: Giáo dục ngôn ngữ - Hợp tác và phát triển, Đại học Tổng hợp Finders, Học viện Quốc gia Tasmania (Úc), Đại học Sư phạm Huế, và Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, TP Hồ Chí Minh
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 67. Năm 1991.
(Apr 27 2011 2:25PM)
[75]Bài báo: Các kiểu câu có trật tự bất thường trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt). Tác giả: Phan Văn Hoà. Tạp chí Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng. Số: 1. Năm 1986. (Dec 31 2010 10:05AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Terms of Sensory Perception in English and Vietnamese Metaphorical Expressions of Love. Authors: Ho Trinh Quynh ThuPhan Van Hoa. International Journal of Language and Linguistics. No: 4(2). Pages: 47-56. Year 2016. (Apr 4 2016 10:32AM)
[2]Article: A Study of Topology of Behavioral Clauses in English and Vietnamese in the Light of Functional Grammar. Authors: Hoa Van Phan & Trinh Thi Tu Nguyen
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. International Journal of Language and Linguistics
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: Volume 3, Issue 6, November 2015. Pages: 347-352. Year 2015.
(Jan 7 2016 8:18AM)
[3]Article: Pronunciation Errors and Perceptual Judgments of Accented Speech by Native Speakers of English. Authors: Hoa Phan and Sonca Vo
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. TESOL in Context, Special Edition S3 ( November 2012), ISSN 1030 - 8383
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: S3 November 2012. Pages: 1-9. Year 2012.
(Mar 8 2013 11:11PM)
[4]Article: The Use of Wikis in Collaborative Learning. Authors: Hoa V Phan, Asoc. Prof. & Long V Nguyen, Ph.D
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Manila, Philippines
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: http://glocall.org/. Pages: 36-43. Year 2011.
(Mar 9 2013 3:43PM)
[5]Presentations: The Use of Wikilis in Collaborative Learning. Authors: Hoa V Phan, Asoc. Prof. & Long V Nguyen, Ph.D. Conference proceedings: Glocal,l Manila, Philippines. Pages: 36-43. Year 2011. (Mar 9 2013 3:45PM)
[6]Article: LEARNING THROUGH ENGLISH A PERSPECTIVE FROM DA NANG UNIVERSITY, VIET NAM . Authors: Phan Van Hoa. UWE, Bristol, England. No: UWE Bristol 2001. Pages: 106-113. Year 2011. (Mar 9 2013 4:17PM)
[7]Article: Study of Learners’ Attitudes towards a Technology- enhanced Language Classroom. Authors: Hoa V Phan, Asoc. Prof. & Long V Nguyen, PhD. Proceedings of International Conference, Poland. No: Proceedings of International ConferenceClassroom - Oriented Research. Pages: 1-9. Year 2011. (Mar 9 2013 3:24PM)
[8]Article: How to apply TOEIC succesfully in Da Nang and the Central Area of Viet Nam. Authors: Phan Văn Hòa. Hội thảo quốc tế về TOEIC, Bộ Giáo dục và Đào tạo & TOEIC Việt Nam, Hà Nội. No: 2. Pages: 150-155. Year 2003. (Apr 28 2011 2:57PM)
[9]Article: Exploring change: A Case Study. Authors: Phan Văn Hoà. Partnership and Interaction, Asian Institute of Technology, Thái Lan. No: 51. Pages: 199 – 213. Year 2000. (Apr 28 2011 2:49PM)
[10]Article: Exploring and Unchanged Case in the change of English Language Education. Authors: Phan Văn Hòa. Language Curriculum & Instruction in Multicultural Societies, SEAMEO-Singapore
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 50. Pages: 125-130. Year 2000.
(Apr 28 2011 2:52PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 27 2011 1:49PM)(Apr 27 2011 1:56PM)(Dec 31 2010 10:05AM)
[1]Hệ thống từ nối biểu thị quan hệ logic – ngữ nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt Chủ biên: Phan Văn Hoà. Nơi XB: Giáo dục. Năm 2008.
[2]Tiếng Việt thực hành dành cho người nước ngoài, tập 1 Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả:

Phan Văn Hoà, Nguyễn Ngọc Chinh, Cao Thị Thanh Bình, Nguyễn Đăng Châu, Nguyễn Thị Như Sanh, Phạm Văn Tường

.
Nơi XB: ĐHQG TPHồ Chí Minh. Năm 2003.
[3]English for Energy Chủ biên: Phan Văn Hoà. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 1992.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Thị Hà Ny
Đề tài: Metonymic expressions in Truyen Kieu by Nguyen Du and its English equivalents 

 Thạc sĩ

 TRường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Giã Thị Tuyết Nhung
Đề tài: An Investigation into Nominalization and Grammatical Metaphor in " Happy Teachers Change The World" by Thich Nhat Hanh and Katherine Weare"

 Thạc sĩ

 TRường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Triệu Thị Sâm
Đề tài: Semantic, Syntactic and Pragmatic Features of English Quotations in Linguistics Theses

 Thạc sĩ

 TRường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[4]Nguyễn Thị Phương Lan
Đề tài: An Analysis of Maxim Infringements in the film " The Godfather"

 Thạc sĩ

 TRường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[5]Nguyễn Vũ Hoài Cúc
Đề tài: An investigation into linguistic feaftures of verbs and their relation to the circumstances in the verbal processes in English and Vietnamese 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[6]Vương Thị Hoan
Đề tài: An Investigation in the Linguistic Features of Material Process in " Hobby hydroponics" by Howard M. Resh and " Kỹ Thuật Thủy Canh và Sản Xuất Rau Sạch" by Nguyễn Xuân Nguyên from Halliday's Functional Viewpoint 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[7]Bế Thị Thao
Đề tài: An investigtion into linguistic features of material process in agricultural discourses from Halliday's functional viewpoint 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[8]Nguyễn Thị Hông Nhung
Đề tài: An Investigation into the translation of epistemic and deonic modality in the novel " Gadfly" by E.L. Voynich into Vietnamese 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[9]Lê Thị Thuyd Dương
Đề tài: A critical discourse analysis of the speeches of Margaret Thatcher and Theresa May

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[10]Hồ Trịnh Quỳnh Thư
Đề tài: A Cognitive Study of Expressions of Metaphor of Love in English versus Vietnamese
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2018

[11]Nguyễn Thị Tú Trinh
Đề tài: A Study of Linguistic Features of Behavioral Clauses in English and Vietnamese 
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2018

[12]Trần Ngọc Hải
Đề tài:

The use of conceptual metaphor in English and Vietnamese idioms with human organs

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[13]Huỳnh Trung Ngữ
Đề tài:

An investigation into linguistic features of metaphor uses in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[14]Phan Thị Thuỷ Tiên
Đề tài: A suggested model for experiential analysis in English and Vietnamese texts and an application in News and editorials

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[15]Nguyễn Thị Tú Trinh
Đề tài:

An investigation into linguistic features of conceptual metaphors in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[16]Trương Thị Phương Mai
Đề tài: Commonly used english language drills in junior high schools in Hue

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2007

 2008

[17]Dương Ngọc Bích Đào
Đề tài: An investigation into the features of participants in a mental process: Sensers and phenomenon

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[18]Lê Thị Hoàng Vân
Đề tài: An investigation into linguistic features of antithesis in political speeches in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[19]Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Đề tài: Teachers' strategies in dealing with cultural aspects in teaching english at Kon Tum college of pedagogy

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2007

 2008

[20]Ngô Thị Thanh Mai
Đề tài: Some discourses feature ò political speeches in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[21]Nguyễn Thị Xuân Thuỷ
Đề tài: An investigation into distinguishing feature between material and mental processes in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[22]Lê Thị Hằng
Đề tài: A study of english verbs denoting behavioural process in constractive analyis with Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[23]Hoàng Thị Lan Anh
Đề tài: A study on difficulties in learning reading faced by non-english majors at Hue college of economics: Reality and solutions

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2006

 2007

[24]Nguyễn Thị Lan Anh
Đề tài: A study on difficulties faced by teachers in teaching grammar communicatively at Quang Binh junior teachers' college

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2006

 2007

[25]Chăn Tha Vi Sệt Phô xay
Đề tài: A Linguistic Study of Newspaper Headlines in English Newspapers Published in Laos

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[26]Võ Thị Thanh Ngà
Đề tài: An investigation into Semantic and Funtional Features of Commonly-Used Connectors Expressing Contrative Argumentation

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[27]Nguyễn Thị Thuỷ Dương
Đề tài:

Information Focus in English and Vietnamese Sentences

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[28]Huỳnh Thị Hoài
Đề tài: A pragmatic study of humor in English and Vietnamese funny stories

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[29]Trần Thị Hoài Thu
Đề tài: An investigation into How production activities are used in teaching grammar in non-english major classes at Hue University

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[30]Hà Nguyễn Bảo Tiên
Đề tài: An investigation into Stance Markers Effecting the Content of the Utterance

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[31]Trần Thị Tuý Phượng
Đề tài: An investigation into Open Responses to Questions in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[32]Nguyễn Thị Tố Nga
Đề tài: An investigation into the syntactic and pragmatic features of Directives in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[33]Nguyễn Thị Phước Trà
Đề tài: An investigation into the thematic structures in English and Vietnamese on functional and pragmatic aspects

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[34]Đào Thị Thanh Thuỷ
Đề tài: Teaching English to adult learners in large heterogenneous classes in Quang Ngai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[35]Lê thị Mỹ Nhật
Đề tài: An investigation into the metaphoric devices in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[36]Nguyễn Văn Long
Đề tài: Semantic features of English - Vietnamese idiomatic verb phrases

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[37]Nguyễn Thị Thanh Hương
Đề tài:

The analysis of written discourse in deducing meaning of words and phrases

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2002

[38]Trương Văn Lành
Đề tài:

 contrastive study in newspaper headlines in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2002

[39]Võ Khắc Tiến
Đề tài: An investigation into written errors of English made by pupils at high schools in Danang city

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2002

[40]Đỗ Uyên Hà
Đề tài: A study on Ambiguity in English Compared with Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2000

 2001

  
 Khen thưởng
[1] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục và đào tạo. Năm: .
[2] Chứng nhận Giảng viên viên giỏi, chiến sĩ thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008,2009. Năm: .
[3] HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN HẠNG NHẤT của THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Năm: 1985.
[4] Bằng khen: Đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua thời kỳ đổi mới 10 năm 1990 - 2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Năm: 2000.
[5] Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2000. Năm: 2000.
[6] Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000 – 2001. Năm: 2001.
[7] Bằng khen làm tốt nhiệm vụ năm học 2002 – 2003. Năm: 2003.
[8] Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2004. Năm: 2004.
[9] Huy chương danh dự của TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm: 2005.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010. Năm: 2010.
[11] Đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ năm 2007 đến năm 2010. Số: 39QĐ/ĐU. Năm: 2010.
[12] Đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. Số: 62 QĐ/ĐU. Năm: 2010.
[13] Kỷ niệm chương "VÌ HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC". Số: 762/14/01/2010. Năm: 2010.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2016. Số: 5079/QĐ ĐHĐN. Năm: 2016.
[15] Danh hiệu ' CÔNG DÂN ĐÀ NẴNG TIÊU BIỂU' KN 20 NĂM TPĐN TRỰC THUỘC TW. Số: 5047- QĐ-UBND/2016. Năm: 2016.
[16] GIẢI THƯỞNG " NHÀ GIÁO ĐÀ NẴNG TIÊU BIỂU" 2017. Năm: 2017.
[17] Danh hiệu :" NHÀ GIÁO ƯU TÚ" của CHỦ TỊCH NƯỚC. Năm: 2017.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2017. Số: 2726/QĐ -ĐHĐN. Năm: 2017.
[19] Danh hiệu : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2018. Năm: 2018.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2019. Số: 2770/QĐ -ĐHĐN. Năm: 2019.
[21] HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ của CHỦ TỊCH NƯỚC. Số: QĐ 790/QĐ -CTN. Năm: 2019.
[22] Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng CT GD phổ thông mới. Số: QDDb854/QĐ -BGD ĐT. Năm: 2019.
  
 Thông tin khác
  

Chứng nhận tham gia hội thảo Practical classroom skills, Hội đồng Anh cấp

Chứng nhận tham gia HT Roles of teachers and learners, Hội đồng Anh cấp

Chứng chỉ  Phương pháp giảng dạy đại học, Viện Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục cấp  (1994)

Chứng chỉ Giáo dục học đại học, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục & Đào tạo TW 1 cấp (1997)

Chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng Giáo dục hướng vào thế kỷ XXI, Đại Học Đà Nẵng cấp ( 2000)

Chứng nhận tham gia Hội thảo: Linking the University and School Classroom through the Use of Materials, Hội đồng Anh cấp ( 2000 )

 Certificate of membership TESOL  ( 2001)

Giấy chấp nhận  được báo cáo tại Hội thảo quốc tế  ở Singapore (2000)

Chương trình báo cáo khoa học tại HT quốc tế và tóm tắt báo cáo

Giấy xác nhận  Co-ordinator Certificate tại hội thảo Adapting Textbook Exercises from English 10, 11, and 12  ( 2001)
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn