Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,686

 Mối quan hệ giữa đặc điểm người học và hệ thống đánh giá chuẩn chương trình cứ nhân ngoại ngữ
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hòa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “ Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ - lý luận và thực tiễn”, Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN và Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 3(26);Từ->đến trang: 172-177;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn