Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dạy và học viết IELTS: Giải pháp nào hiệu quả?
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hòa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Nâng cao chất lượng dạy-học ở trường Đại học Ngoại ngữ trong giai đoạn mới, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 2;Từ->đến trang: 57 - 61;Năm: 2006
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn