Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,765

 Cấu trúc chuyển tác trong ngôn bản Anh và Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hoà, Phan Thị Thuỷ Tiên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 11(181);Từ->đến trang: 18-28;Năm: 2010
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn