Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,721

 Ẩn dụ ý niệm " Tình yêu là cuộc hành trình" trong tiếng Anh và tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Phan Văn Hòa và Hồ Thị Quỳnh Thư
Nơi đăng: TC Ngôn ngữ & Đời sống,
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 9 (191) 2011;Từ->đến trang: 15-19;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn