Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,488

 Nghiên cứu nội dung, phương pháp bồi dưỡng, chuẩn hoá và nâng cấp chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp cho giáo viên tiếng Anh phổ thông ở Đà Nẵng và Quảng Nam
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Phan Văn Hoà; Thành viên:  
Số: B99-16-25 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn