Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  PGS.TS.Phan Văn Hoà; Thành viên:  PGS.TS. Lưu Quý Khương, TS. Trần Quang Hải, TS. Ngũ Thiện Hùng, ThS. Võ Thị Phương Thảo
Số: 07/2010/LQNC ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Chưa xác định
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn