Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,593

 Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  PGS.TS Phan Văn Hoà; Thành viên:  
Số: B2009-TDA03-06-TRIG ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn