Phùng Khánh Chuyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,252,250

 
Mục này được 4029 lượt người xem
Họ và tên:  Phùng Khánh Chuyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/12/1980
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam.
Quê quán Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài nguyên môi trường; Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Quản lý môi trường ; Tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Dạy CN: Kinh tế Môi trường, Quy hoạch Môi trường, Khoa học Môi trường đại cương, Quản lý môi trường.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 22 Hoa Phượng 1, khu Euro, p. An Hải Tây, q. Sơn Trà, tp Đà Nẵng
Điện thoại: 3733292; Mobile: 0914000234
Email: pkchuyen@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Sinh–Môi trường, Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2002 đến nay); Trưởng Bộ môn Khoa học Môi trường (từ 2008 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: Phùng Khánh Chuyên Võ Văn Minh. Mã số: T2007-03-19. Năm: 2012. (Dec 13 2019 9:38AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi kết thúc một số học phần thuộc Bộ môn khoa học môi trường quản lý. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Phùng Khánh Chuyên Nguyễn Văn Khánh Đoàn Thanh Phương. Mã số: T2010-35. Năm: 2010. (Dec 13 2019 9:35AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng mô hình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn ở phường Hải Châu I - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phùng Khánh Chuyên. Thành viên: Nguyễn Văn Khánh Đoàn Thanh Phương. Mã số: T2009-04-17. Năm: 2009. (Dec 13 2019 9:41AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động sinh thái của thuốc trừ sâu Cypermethrin ở nồng độ môi trường đến vi khuẩn phân lập từ nước hồ 29/3, TP Đà Nẵng. Tác giả: Phung Khanh Chuyen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng. Số: 3 (18). Trang: 68-73. Năm 2020. (May 12 2022 9:42AM)
[2]Tham luận: Giáo dục vì sự phát triển bền vững: cơ hội nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên. HTKH Giáo dục biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm từ châu Âu và Việt Nam - Hà Nội. Trang: 51-57. Năm 2010. (Dec 13 2019 9:59AM)
[3]Bài báo: Đánh giá tác động và rủi ro của biến đổi khí hậu đến hạ lưu sông Cu Đê - TP Đà Nẵng và giải pháp thích ứng. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên. 2nd International Conference on Environment and Natural Resources. Số: 1. Trang: 52-58. Năm 2010. (Dec 13 2019 10:07AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn trong trường học tai thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên Ngô Vân Thụy Cẩm. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40) 2010. Trang: 40-45. Năm 2010. (Dec 13 2019 10:13AM)
[5]Bài báo: Sử dụng phương pháp kiến tạo chỉ số BSI và LSI đánh giá mức độ bền vững của sự phát triển ở phường Thọ Quang - quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (31), 2009. Trang: 35-40. Năm 2009. (Dec 13 2019 9:55AM)
[6]Bài báo: Bước đầu đánh giá hiện trạng môi trường một số khu công nghiệp điển hình tại TP Đà Nẵng. Tác giả: Phùng Khánh Chuyên. Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN. Số: 1. Trang: 63-68. Năm 2005. (Dec 13 2019 9:45AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The state of pesticide use in the Phu Ninh district of Quang Nam province and suggesting solutions for safer and more controlled use. Authors: Phùng Khánh Chuyên. Young Scientist. No: 7 (59). Pages: 112- 118. Year 2022. (May 14 2022 8:09PM)
[2]Article: Pharmaceuticals and personal care products alter growth and function in lentic biofilms. Authors: Lawton ShawPhung Khanh Chuyen Mike Grace. Environmental Chemistry - CSIRO. No: 12 (3). Pages: 301-306. Year 2015. (Dec 13 2019 10:27AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[2]Du lịch bền vững
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường và quản lý tài nguyên - môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[3]Quy hoạch môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[4]Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên chuyên ngành khoa học môi trường và quản lý tài nguyên - môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[5]Quản lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường và quản lý tài nguyên - môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Kinh tế môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2009 Sinh viên chuyên ngành khoa học môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[7]Khoa học môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2008 Sinh viên chuyên ngành khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
  
 Thông tin khác
  Presentation: "Effects of the antihistamine Diphenhydramine on the algae and biofilms" - Conference of Freshwater Sciences Society 2013, New Zealand. 

Presentation: "How could the antibiotic ciprofloxacin affect aquatic bacteria even at environmentally relevant concentration?" - Symposium : Assessing  risks to ecosystems: research and application - 6th Conference of the Ecolgical Society Australia and the New Zealand Ecological Society. 

Bài báo đang phản biện: 
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn