Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,605,598

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Khuyến khích về thành tích hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2018 - 2019 (Giảng viên có nhiều bài báo Quốc tế uy tín)

 Khoa học công nghệ

 2019

 604/QĐ-ĐHSPKT

 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN

[2] Scientific Award on Excellent PhD Research Completion

 Môi trường

 2019

 

 Okayama University

[3] Presentation Award

 Môi trường

 2018

 

 Japanese Society of Material Cycle and Waste Management

[4] Giải Nhì - Thành tích hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2015 - 2016

 Khoa học

 2016

 608/QĐ-CĐCN

 Trường CĐCN-ĐNĐN

[5] Giải Khuyến Khích - Thành tích hoạt động khoa học công nghệ năm 2013 - 2014

 Khoa học

 2014

 343/QĐ - CĐCN

 Trường CĐCN-ĐHĐN

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn