Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,241,386

[1] Giấy khen của Bí thư Đoàn trường CĐCN. Năm: 2007.
[2] Chứng nhận Nghiên cứu Khoa học của ĐHĐN 2008. Năm: 2008.
[3] Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn trường CĐCN. Năm: 2008.
[4] Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN. Năm: 2009.
[5] Chứng nhận Nghiên cứu Khoa học của ĐHĐN 2009. Năm: 2009.
[6] Chứng nhận của Bộ GD về thành tích hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học. Năm: 2009.
[7] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường CĐCN. Năm: 2009.
[8] Chứng nhận Nghiên cứu Khoa học của ĐHĐN 2010. Năm: 2010.
[9] Giấy khen của Bí thư Đoàn ĐHĐN. Năm: 2010.
[10] Chứng nhận đào tạo quốc tế về “International Environmental Leadership 2011” - Japan. Năm: 2011.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011, 2014.
[12] Giấy khen của Chủ tịch Công Đoàn Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
[13] Giải Khuyến Khích - Thành tích hoạt động khoa học công nghệ năm 2013 - 2014. Số: 343/QĐ - CĐCN. Năm: 2014.
[14] Chứng nhận đào tạo quốc tế về “International Environmental Leadership 2014” - Japan. Năm: 2014.
[15] Certificate of Achievement "Course of Japan-Asia Youth Exchange program in Science (SAKURA Exchange Program in Science). Số: 0002630. Năm: 2015.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Số: 5079/QĐ-KT. Năm: 2016.
[17] Giải Nhì - Thành tích hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2015 - 2016. Số: 608/QĐ-CĐCN. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn