Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,353,563

 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP THEO QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Phạm Phú Song Toàn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: T2008-06-05 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
Nước sạch và vệ sinh nước sạch là nhu cầu cấp bách nhất hiện nay ở Việt Nam nói riêng và tất cả các nước trên Thế giới nói chung. Tuy nhiên, công nghệ xử lý của nước ta vẫn còn hạn chế. Các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu về môi trường vẫn chưa nhiều và chưa có chất lượng tốt. Nguồn nhân lực về môi trường vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đề tài xây dựng hệ thống xử lý nước mặt để cấp cho mục đích sinh hoạt theo quy mô phòng thí nghiệm, để sinh viên có cơ sở vật chất tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu. Hệ thống xử lý là một dây chuyền gồm các đơn nguyên sau: Bể chứa, bể keo tụ - tạo bông, bể lắng ngang, bể lắng đứng, bể lọc nhanh đa tầng và bể khử trùng bằng clo.
Giới thiệu về sản phẩm:
Đề tài đã xây dựng được 5 mô hình động về các hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống vận hành với đối tượng nghiên cứu là nước sông Cẩm Lệ và đã xác định được các thông số tối ưu cho mồi hệ thống như sau:
1.Mô hình động về hệ thống keo tụ - tạo bông
2.Mô hình động về hệ thống lắng đứng
3.Mô hình động về hệ thống lắng ngang
4.Mô hình động về hệ thống lọc nhanh đa tầng
5.Mô hình động về hệ thống khử trùng
Đó là các mô hình riêng lẻ và rất cơ động . Sự lắp ráp các mô hình đó lại sẽ cho một dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp hoàn chỉnh cho một loại nước mặt nào đó. Đây là cơ sở để cho sinh viên tìm hiểu và phát triển nghiên cứu khoa học.

Địa chỉ ứng dụng:
- Phòng thí nghiệm Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại các trường ĐH, CĐ,
- Viện Nghiên cứu
- Sở Khoa học Công nghệ
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn