Phan Quang Vinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20236 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Quang Vinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/12/1973
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghiệp; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Kỹ thuật, tổ chức thi công, an toàn lao động
Lĩnh vực NC: Công nghệ, tổ chức thi công và Quản lý dự án
Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Công ty hợp doanh xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng (1996 – 1998), Ban Quản lý Dự án Bạch Đằng Đông Đà Nẵng (1998 – 2003). Từ 2004 đến nay, giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng và đề xuất ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM trong doanh nghiệp xây lắp xây dựng. Chủ nhiệm: Phan Quang Vinh. Thành viên: . Mã số: T2014-02-112. Năm: 2014. (Mar 27 2015 1:48PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng phương pháp Top-down kết hợp lắp ghép để thi công tầng hầm. Chủ nhiệm: Phan Quang Vinh. Mã số: T2011-02-26. Năm: 2012. (Sep 3 2012 9:56PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: nghiên cứu phương án bố trí hệ shoring chống vách hố đào tầng hầm có xét đến sự làm việc đồng thời giữa đất nền và kết cấu. Tác giả: Phan Quang Vinh. Tạp chí Xây dựng. Số: issn 0866-0762. Trang: 87 đến 90. Năm 2016. (Nov 16 2016 9:23AM)
[2]Bài báo: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG TẠI VIỆT NAM Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ . Tác giả: Phan Quang Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: 8(57)2012. Trang: 48. Năm 2012. (Sep 3 2012 10:18PM)
[3]Bài báo: ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC NHẰM PHÁT HIỆN SỚM SỰ BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT NỀN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM . Tác giả: Phan Quang Vinh – Nguyễn Quang Trung . Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: 4(45) 2011. Trang: 288 - 293. Năm 2011. (Sep 3 2012 10:15PM)
[4]Bài báo: XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP XÂY DỰNG . Tác giả: Phan Quang Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 6(41).2010. Trang: 44-50. Năm 2010.
(Sep 3 2012 10:09PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 20 2019 8:15PM)
[1]KỸ THUẬT THI CÔNG Chủ biên: Phan Quang Vinh_Lê Khánh Toàn. Đồng tác giả: Đặng Hưng Cầu, Đặng Công Thuật, Đinh Thị Như Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2017.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen-Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Năm: 2009.
[2] Giấy khen - Đạt thành tích xuất sắc năm học 2010. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2012.
[5] Giấy khen - Đạt thành tích xuất sắc năm học 2012. Số: 297/2012. Năm: 2012.
[6] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật thi công
Ngành: Xây dựng
 2004 Chính quy và VHVL
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại hcoj Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[2]Tổ chức thi công
Ngành: Xây dựng
 2004 Chính quy và VHVL
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Bách Khoa
[3]Công nghệ thi công hiện đại
Ngành: Xây dựng
 2004 Chính quy và VHVL  Đại học Bách Khoa
[4]An toàn lao động
Ngành: Xây dựng
 2004 Chính quy và VHVL  Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn