Phạm Thị Mỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,820

 
Mục này được 27238 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Mỹ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/01/1985
Nơi sinh: Thạch Hà - Hà Tĩnh
Quê quán Thạch Hà - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Liên bang Nga
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Tại: Liên bang Nga
Dạy CN: Công nghệ sinh học
Lĩnh vực NC: công nghệ sinh học thực phẩm, bảo quản thực phẩm, công nghệ enzyme, công nghệ vi sinh vật
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Tổ 60 Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0978 925 747; Mobile: 0978925747
Email: phammy@mail.ru; ptmy@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2004-2010: Sinh viên trường Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan, Liên Bang Nga
2010-2013: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan, Liên Bang Nga
Từ 01/06/2014 đến nay giảng viên khoa Sinh - Môi trường, trường ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thu nhận sinh khối protein đơn bào từ vi khuẩn Methylobacterium sp. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Mỹ. Thành viên: TS. Bùi Xuân ĐôngThS. Lê Thị Mai. Mã số: T2018-TN-11. Năm: 2018. (Dec 19 2018 2:37AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Mỹ. Thành viên: TS. Bùi Xuân Đông, ThS, Nguyễn Thị Lan Phương. Mã số: Đ2015-03-75. Năm: 2016. (Dec 24 2015 9:25AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐẶC TÍNH ENZYME LIPASE CỐ ĐỊNH TRÊN CHẤT MANG CHITOSAN-Fe3O4 BẰNGLIÊN KẾT ĐỒNG HÓA TRỊ. Tác giả: Bùi Xuân Đông, Phạm Thị Mỹ, Huỳnh Văn Anh Thi. Tạp chí Công nghệ sinh học (ISSN 1811-4989). Số: 16(2). Trang: 377-383. Năm 2018. (Jun 21 2019 12:33PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ vỏ đầu tôm bằng enzyme alcalase . Tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*; TS. Phạm Thị Mỹ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 27. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm biodiesel từ lipid thu hồi từ công nghiệp chế biến Surimi. Tác giả: Phạm Thị Mỹ, Bùi Xuân Đông. Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 2 về Nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam (ISBN 978-604-62-5440-9). Số: 1. Trang: 1132-1139. Năm 2016. (May 30 2016 4:20PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của ECA lên chất lượng chất xơ thực phẩm thu hồi từ phế liệu chế biến rau quả bằng phản ứng enzyme. Tác giả: Phạm Thị Mỹ*; Bùi Xuân Đông
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Số 03(88).2015. Trang: 126. Năm 2015.
(Jun 3 2015 10:41AM)
[5]Bài báo: Khảo sát hiệu quả xử lý nước nhiễm phèn sắt bằng phương pháp sinh học . Tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*; TS. Phạm Thị Mỹ; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 18. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[6]Bài báo: Đánh giá giá trị dinh dưỡng và sinh học của sản phẩm cá đóng hộp không thanh trùng. Tác giả: Bùi Xuân Đông, Phạm Thị Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 53 (4B) 2015. Trang: 207-214. Năm 2015. (Dec 24 2015 9:17AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: STUDY OF ISOLATING AND SELECTING METHYLOBACTERIUM SP. FROM THELEAVES OF THE RICE (ORYZA SATIVA) IN DANANG. Authors: Pham Thi My, Bui Xuan Dong. Journal The scientific method (ISSN 2708-534), ,. No: Vol 1, N19/2018. Pages: pp 35-41. Year 2018. (Jan 28 2019 10:22PM)
[2]Presentations: EXTRACTION OF PROTEINHYDROLYSATE PREPARED FROM RED MEAT OF ORIENTAL TUNA BY ENZYME. Authors: Bui Xuan Dong, Pham Thi My. « WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS ». Pages: 195-199. Year 2018. (Jan 28 2019 10:33PM)
[3]Article: Physiological characteristics of the sulphate-reducing bacteria isolated from cattle manure. Authors: Pham Thi My, Bui Xuan Dong, Nguyen Thi Lan Phuong. European Applied Sciences (ISSN 2195-2183). No: 9. Pages: 52-55. Year 2015. (Dec 10 2015 10:11AM)
[4]Article: Study possibility of immobilization of alcalase 2,4 L on magnetic nanoparticles Fe3O4. Authors: Pham Thi My, Bui Xuan Dong
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. European Applied Sciences EAS (Scientific Magazin published in Germany -ISSN 21952183). No: 10. Pages: 67-69. Year 2014. (Jan 22 2015 9:44AM)
[5]Article: Justification of technological parameters of fruit raw material enzymatic treatment in Viet Nam. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Proceedings of the "Engineering and technology: its role in the development of modern society", ISBN 978-5-905897-34-4, Krasnodar, 2013. No: 1. Pages: 172-176. Year 2013. (Oct 30 2014 11:47PM)
[6]Article: Development of technology of receiving food fibers from secondary resources of processing of fruits of mango and bananas. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journal News of the higher educational institutions "Food Technology" ISSN 0579-3009
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. No: 5–6 (336-337). Pages: 61-63. Year 2013.
(Oct 30 2014 4:43PM)
[7]Article: Enzymatic methods of receiving pectin from fruit raw material waste products in Vietnam. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.. Proceedings of the International Scientific and Technical Conference "Science and Education - 2013", Murmansk. No: 1. Pages: 1240-1244. Year 2013. (Oct 30 2014 11:54PM)
[8]Article: Some aspects of receiving pectin with specific hydrolyzing agents – enzymes. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.. Proceedings of the Fourth All-Russian scientific-practical conference "science, education and innovation: the development of" Kamchatka, ISBN 978-5-328-00271-4. No: 1. Pages: 149 - 154. Year 2013. (Oct 30 2014 11:50PM)
[9]Article: Предварительная подготовка отходов плодового сырья при получении пищевых волокон. Authors: Pham Thi My
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Proceedings of the II International scientific - practical conference "The production and processing of agricultural products: management of quality and safety", Voronezh. No: 1. Pages: 175 - 180. Year 2013. (Oct 30 2014 11:52PM)
[10]Article: Chemical-technological characteristics of processing fruit raw material’s secondary products in Vietnam. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E. Journal News of the higher educational institutions "Food Technology" ISSN 0579-3009. No: 1(325). Pages: 19-21. Year 2012. (Oct 30 2014 4:15PM)
[11]Article: Researching process of preliminary conservation of fruit raw materials waste products in Vietnam. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.. Journal "Natural and technical science" and publishing "Satellite +". No: 1. Pages: 169-175. Year 2012. (Oct 30 2014 4:29PM)
[12]Article: Изучение технологических свойств вторичных ресурсов плодового сырья Вьетнама. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.. Journal Vestnik ASTU "General scientific" ISSN 1812-9498
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 2. Pages: 39-43. Year 2011.
(Oct 30 2014 11:30PM)
[13]Article: Вторичные ресурсы плодового сырья Вьетнама – источник получения пищевых волокон. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Collection of materials regional scientific and technical conference "University Science - North Kavkas region". No: 1. Pages: 165-169. Year 2011. (Oct 30 2014 11:36PM)
[14]Article: Отходы плодоперерабатывающей промышленности как перспективные источники пищевых волокон . Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Collection of materials 4th All-Russian scientific-practical conference of students and young scientists with international participation on 27-29 April 2011, Byisk, ISBN 978-5-9257-0217-8
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 388-390. Year 2011.
(Oct 30 2014 11:09PM)
[15]Article: Влияние способов получения пищевых волокон на их технологические свойства . Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Collection of materials of the International Scientific and Technical Conference "Recent advances in biotechnology" Stavropol, 2011. No: 1. Pages: 464-466. Year 2011. (Oct 30 2014 11:14PM)
[16]Article: Некоторые технологические параметры получения пищевых волокон из отходов томатного производства. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.. The collection of scientific articles "Science: Search 2010", Astrakhan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 2. Pages: 63-67. Year 2010.
(Oct 31 2014 12:06AM)
[17]Article: Optimizing the process of treatment of rich protein and lipit side-production from fish-processing factories. Authors: Pham Thi My, Bui X.D, Mukatova M.D. Journal "Rybprom" ISSN 2073-9656. No: 1. Pages: 56-57. Year 2010. (Oct 30 2014 3:45PM)
[18]Article: Biotechnological approach to processing of vegetable-processing industry waste products. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E., Danilina N.S., Pusnai Y.N.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of the International Conference of the ASU, Astrakhan. No: 3. Pages: 22-24. Year 2010. (Oct 30 2014 11:58PM)
[19]Article: Получение пищевых волокон из отходов переработки томатов. Authors: Pham Thi My, Tsibizova M.E.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. The collection of the material of the international scientific-practical conference "Modern food technology: status, problems and prospects", Donskoy. No: 2. Pages: 91-94. Year 2010. (Oct 31 2014 12:01AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen cho thành tích xuất sắc trong học tập của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Năm: 2007, 2008, 2009, 2010.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015-2016.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017-2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ sản xuất sạch hơn
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016   
[2]Công nghệ protein-enzyme
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên  Trường ĐH Sư Phạm
[3]Công nghệ sau thu hoạch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015   
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn