Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,507

 Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lý đại cương ở Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ 3; Số: Đặc biệt;Từ->đến trang: 551-554;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đại học Đà Nẵng bắt đầu áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm 2006, điều này tạo điều kiện cho sinh viên (SV) chủ động trong kế hoạch học tập đồng thời đáp ứng sự liên thông giữa các cấp học. Để đánh giá phương pháp giảng dạy của giảng viên (GV) và hiệu quả quá trình học tập của sinh viên cần có một cuộc khảo sát về tình hình từ đó có bằng chứng để đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong nghiên cứu này chúng tôi công bố một số số liệu về thực trạng dạy học, những ý kiến phản hồi của người học về giải pháp tổ chức dạy học học phần Vật lý đại cương nói riêng và các học phần khác nói chung trong đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
Danang University started applying on education credits since 2006. It facilitates students active in their study plan and continuity between levels of education. To evaluate the teaching methods of the faculty and effective learning process of students we needs have a survey of the situation from which there is evidence to develop teaching. In this paper we published some data on the status of teaching and the learners' feedback on teaching institutions solutions the General Physics particular and the other general course in training the credit at Danang University
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn