Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,953

[1] Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” : Đã có công lao đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Số: 6928/QĐ/BGD&ĐT . Năm: 2005.
[2] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng về thành tích Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2006- 2007. Số: 9008 /QĐ-UBND . Năm: 2007.
[3] Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng về thành tích Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2009- 2010. Số: 459/QĐ-KT-CĐN . Năm: 2010.
[4] Bằng khen Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Số: 840/QĐ-TLĐ. Năm: 2011.
[5] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1109/QĐ-BGDĐT. Năm: 2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn