Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,973

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vật lý Đại cương 1
Ngành: Vật lý
  Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Vật lý Đại cương 2
Ngành: Vật lý
  Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Thí nghiệm Vật lý Đại cương 1
Ngành: Vật lý
  Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Thí nghiệm Vật lý Đại cương 2
Ngành: Vật lý
  Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Thí nghiệm Phương pháp giảng dạy Vật lý Đại cương
Ngành: Vật lý
  Đại học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
  Cao học, Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế
[7]Phân tích chương trình Vật lý ở trường PTTH
Ngành: Vật lý
  Đại học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn