Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,946

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Thanh Huy
Đề tài: Tổ chức hoạt động dạy học Vật lý đại cương trong các trường đại học theo học chế tín chỉ với sự hỗ trợ của Elearning
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế

 2010

 2013

[2]Lê Thị Thu Hảo
Đề tài: Thiết kế sử dụng phiếu học tập trong dạy học phần Nhiệt học Vật lý 10 nâng cao với sự hỗ trợ của máy tính

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2010

[3]Nguyễn Việt Cường
Đề tài: Xây dựng và sử dụng Website dạy học hỗ trợ cho tự học chương Các định luật bảo toàn Vật lý 10 dựa trên nguồn mở Moodle

 Thạc sĩ

 Đại học Vinh

 2008

 2010

[4]Lê Phước Hải
Đề tài: Tổ chức dạy học phần điện học Vật lý lớp 11 nâng cao Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Crocodie Technology 3D

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2010

[5]Nguyễn Tường Thảo Uyên
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương Điện tích - Điện trường và Dòng điện không đổi , Vật lý 11 nâng cao Trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2010

[6]Nguyễn Vũ Minh
Đề tài: Nghiên cứu khắc phục quan niệm sai lầm của học sinh về một số khái niệm trong dạy học phần Quang học vật lý phổ thông qua việc sử dụng thí nghiệm

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2006

 2009

[7]Trần Văn Giàu
Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập chương Điện tích - Điện trường, Vật lý 11 THPT theo hướng cũng cố, hệ thống hóa kiến thức và bồi dưỡng năng lực cho học sinh

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2006

 2009

[8]Nguyễn Đăng Nhật
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên qua việc sử dụng bài tập phần Điện học trong chương trình vật lý đại cương dùng cho đại học khối kỹ thuật

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2007

 2009

[9]Nguyễn Thị Phương Dung
Đề tài: Tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học chương Chất khí , Vật lý 10 nâng cao theo hướng rèn luyện và phát huy tích cực, tự lực của học sinh

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2007

 2009

[10]Hoàng Châu Âu
Đề tài: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học vật lý phần Sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng Vật lý 12 nâng cao

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2007

 2009

[11]Nguyễn Xuân Vinh
Đề tài: Xây dựng và sử dụng phối hợp hệ thống câu hỏi TNKQ và TNTL để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 THPT thể hiện ở chương Dòng điện xoay chiều chương trình cơ bản

 Thạc sĩ

 Đại học Vinh

 2007

 2009

[12]Nguyễn Như Phúc
Đề tài: Khai thác, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập định tính theo hướng trực quan hóa trong dạy học chương Động lực học chất điểm Vật lý 10 nâng cao

 Thạc sĩ

 Đại học Vinh

 2007

 2009

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn