Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,109

 Xây dựng chủ đề tích hợp xuyên môn theo phương pháp dạy học theo góc ở bậc trung học cơ sở
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 4, 2019;Từ->đến trang: 17;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra không thể giải quyết được chỉ bằng kiến thức của một môn học. Chính vì vậy việc áp dụng dạy học tích hợp vào chương trình dạy học hiện nay là cấp thiết và nó là xu thế của giáo dục của Việt Nam trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, trong đó có dạy học tích hợp ở môn KHTN. Vận dụng phương pháp dạy học theo góc để dạy học tích hợp xuyên môn nhằm tạo hứng thú học tập, vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống trong đời sống, nâng cao và cải thiện chất lượng dạy học. Bài báo này, chúng tôi nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng chủ đề tích hợp xuyên môn theo phương pháp dạy học theo góc, từ đó vận dụng để xây dựng chủ đề “Không khí xung quanh ta” cho HS ở bậc THCS.
ABSTRACT
We cannot solve the practical problems of life only by the knowledge of a subject. Therefore, the application of teaching integrated into the current curriculum is urgent and it is the trend of education in Vietnam in the coming time. Ministry of Education and Training has issued a general education curriculum which has teaching integrated into a new subject – Natural Science, applying corner-based teaching to teach cross-curricular integration in order to create exciting learning for learners, applying knowledge to solve practical problems, improve and enhance the quality of teaching. This research presents the method of building cross-curricular integrated theme used by corner-based teaching. Corner-based teaching process uses integrated themes in order to build the theme "Air around us" for pupils at secondary schools.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn