Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,511

 Một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy khi chuyển sang học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Nơi đăng: Nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng ; Số: ;Từ->đến trang: 81-87;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn