Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,872

 Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý theo chuẫn Scorm tích hợp lên LMS Moodle ( Learning Management System)
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Trịnh Khắc Đức, Nguyễn Nhật Quang
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: D2012-0328 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
-  Một vấn đè mang tính thời sự hiện nay là việc thay sách giáo khoa Vật lý ở trường THPT. Nội dung sách giáo khoa có nhiều đổi mới, có nhiều thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm chứng minh… làm thay đổi PPDH
      - Việc hướng dẫn lắp ráp thí nghiệm tốn nhiều thời gian nên không thể đem lên lớp học thông thường để làm TN biểu diễn, chứng minh hoặc hướng dẫn cho SV
      - Việc hướng dẫn, tổ chức cho SV tiến hành các TN nghiên cứu trước và trong giờ học theo hướng tự học, tự làm TN nhằm tăng cường hoạt động Học tích cực khó  thực hiện được
      Do đó việc Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý theo chuẫn Scorm tích hợp lên LMS Moodle là môt nhu cầu cấp thiết nhằm góp phần đổi mới PPDH ở trường ĐHSP hiện nay
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons


unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn