Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,621

 Nghiên cứu đánh giá các chương trình bồi dưỡng GV phổ thông, giảng viên sư phạm, cán bộ quản lý do trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã và đang thực hiện
Chủ nhiệm:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh; Thành viên:  
Số: T2017-ETEP 03-05 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn