Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,058,615

 Nghiên cứu việc phối hợp TNKQ với TNTL nhằm cải tiến hoạt động đánh giá KQHT môn Vật lý ở bậc Đại học
Chủ nhiệm:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
Số: T98-16-05 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn