Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,855

 Điều tra tình hình đổi mới phương pháp giảng dạy và KTĐG môn vật lý Đại cương ở trường Đại học
Chủ nhiệm:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: T04-16-76 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn