Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,058,928

 Xây dựng ngân hàng đề thi môn Vật lý I hệ tín chỉ và phần mềm đánh giá kết quả học tập của sinh viên trên mạng máy tính
Chủ nhiệm:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: B2006-ĐN-03-09 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
walgreens prints coupons open free printable coupons

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn