Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,763

 Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập môn Vật lý Đại cương 2 nhằm rèn luyện và phát triển năng lực giải quyết vấn đề của SV Đại học Bách khoa ĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abor
Chủ nhiệm:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh; Thành viên:  
Số: B2009- ĐN-03-39 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn