Hà Quang Thơ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,647,200

 
Mục này được 24779 lượt người xem
Họ và tên:  Hà Quang Thơ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/12/1968
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế thương nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Quản trị kinh doanh Du lịch, dịch vụ, Kinh tế và quản lí công.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lich, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng.
Điện thoại: (0511)3958726; Mobile: 0903534345
Email: thohq@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1990 đến nay)
Tổ trưởng Bộ môn Du lịch – Kinh tế công (2002-2005)
Phó trưởng khoa Thương mại Du lịch, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2005 đến nay)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu dịch vụ nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Hà Quang Thơ. Thành viên: PGS. TS. Võ xuân TiếnThS. Nguyễn Thị Hải Đường. Mã số: B2006-ĐN 04-11. Năm: 2009. (May 5 2011 11:01AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính cấp Quận (Huyện), Phường (Xã) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS. TS. Võ Xuân Tiến. Thành viên: ThS. Hà Quang ThơThS. Nguyễn thị Hải Đường. Mã số: B2005-14-33. Năm: 2007. (May 10 2011 9:19AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Phương pháp luận kiểm kê và đánh giá tài nguyên du lịch. Ứng dụng trong khảo sát tài nguyên du lịch Quảng Nam và Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Trương Sĩ Quý. Thành viên: ThS. Hà Quang Thơ. Mã số: B98-14-11. Năm: 2001. (May 9 2011 10:53AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Hà Quang Thơ. Thành viên: ThS. Võ Thị Quỳnh Nga. Mã số: B98-14-15. Năm: 2001. (May 9 2011 11:24AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu hành vi khách du lịch Thái Lan đến Đà Nẵng và đề xuất đối với xây dựng chính sách thu hút khách. Tác giả: Lê Văn Huy, Hà Quang Thơ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1(36). Trang: 121-130. Năm 2010.
(May 10 2011 9:32AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu định lượng hành vi khách quốc tế tại Đà Nẵng và gợi ý cho liên kết phát triển du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy, Hà Quang Thơ. Hội thảo khoa học cấp Bộ "Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên. Số: Tháng 04 năm 2009. Trang: 229-238. Năm 2009. (May 10 2011 9:27AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 10 2011 9:34AM)(May 9 2011 3:55PM)(May 9 2011 3:40PM)
[1]Giáo trình kinh tế và Quản lý đô thị
Chủ biên: PGS. TS. Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: PGS. TS. Võ Xuân Tiến
ThS. Nguyễn Thị Hải Đường
ThS. Hà Quang Thơ
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2010.
[2]Giáo trình Kinh tế ngành
Chủ biên: ThS. Lê Thị Liên. Đồng tác giả: ThS. Lê Thị Liên
ThS. Hà Quang Thơ
ThS. Trần Văn Nghiệp
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2007.
[3]Giáo trình Kinh tế Du lịch
Chủ biên: Trương Sĩ Quý. Đồng tác giả: Trương Sĩ Quý
Hà Quang Thơ
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2006.
  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2003 - 2004. Số: 1755/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2007 - 2008. Số: 3554/QĐ-KT. Năm: 2008.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế vi mô
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên các chuyên ngành
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế
[2]Kinh tế ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kinh tế
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Kinh tế
[3]Quản lý khu vực công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công cộng  Trường Đại học Kinh tế
[4]Kinh tế công cộng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên ngành Kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học kinh tế
[5]Nguyên lý kinh doanh du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1993 Sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn