Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bàn về đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng cho doanh nghiệp.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Bích Thủy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: tháng 9;Từ->đến trang: 278-285;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn