Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Lê Xuân Sang
Đề tài: Đang trong quá trình xác định
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[2]Đặng Phúc Sinh
Đề tài: Đang nghiên cứu để xác định
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[3]Kiettixay Sengvilay
Đề tài: Giải pháp Marketing đối với dịch vụ viễn thông tại công ty Unitel

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[4]Lê Nguyễn Anh Sơn
Đề tài: Truyền thông marketing tại Khách sạn TMS Hotel Da Nang Beach

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[5]Hoàng Văn Chung
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng DNNVV tại NH Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng trị

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2019

[6]Nguyễn Trung Hiếu
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng DNNVV tại NH Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2019

[7]Nguyễn Thị Thanh Hải
Đề tài:

Quản trị khiếu nại tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 3 - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐN ĐN

 2018

 2019

[8]Trần Ngọc Hà
Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐN ĐN

 2018

 2019

[9]Bùi Ngọc Hùng
Đề tài: Quản lý Nhà nước về Đất đai trên địa bàn huyện Chư sê, Tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐN ĐN

 2018

 2019

[10]Nguyễn Tấn Minh
Đề tài:

Quản lý Nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐN ĐN

 2018

 2019

[11]Nguyễn Ngọc Ánh
Đề tài: Quản lý chi thường xuyên Ngân sách cấp xã trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐN ĐN

 2018

 2019

[12]Phan Nguyễn Anh Tuấn
Đề tài: Đo lường chất lượng dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không Buôn Mê Thuột

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2019

[13]Bùi Quốc Trung
Đề tài: Đo lường chất lượng dịch vụ Internet banking tại Ngân hàng CP Xuất nhập khẩu - CN Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2019

[14]Tô Thúy Quỳnh
Đề tài: Nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viên tại công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế _ ĐH Đà Nẵng

 2018

 2018

[15]Lê Thị Châu Loan
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty CP Trung Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế _ ĐH Đà Nẵng

 2018

 2018

[16]Võ Văn Dần
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty Tư vấn - Xây dựng điện 3 Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế _ ĐH Đà Nẵng

 2018

 2018

[17]Trần Nam Thái
Đề tài: Đo lường chất lượng dịch vụ khách sạn - Nghiên cứu trường hợp khách sạn SaigonTourane Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[18]Lê Thị Vân
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ y tế tại Bệnh viên C Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[19]Nguyễn Tấn Đức
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần khoáng sản và đầu tư Visaco

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[20]Nguyễn Thị Ngọc Yến
Đề tài: Quản lý nguồn nhân lực hành chính công tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[21]Hồ Xuân Viên Thảo
Đề tài: Động cơ của khách du lịch Hàn Quốc tại Thành phố Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[22]Nguyễn Hùng
Đề tài: Quản trị thành tích nhân viên tại Chi cục quản lý thị trường Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[23]Lê Thị Thủy Tiên
Đề tài: Rào cản thực hiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[24]Võ Lê Xuân Sang
Đề tài: Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[25]Đặng Thị Nhi
Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ hợp tác của các bên liên quan trong hoạt động Marketing điểm đến ở thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[26]Trần Thị Thanh Tùng
Đề tài: Nghiên cứu mạng lưới các điểm du lịch du khách nội địa lựa chọn trải nghiệm tại điểm đến Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn