Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,735,395

[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển hệ thống mạng lưới cung ứng tạo lập giá trị đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thủy. Mã số: B2016.ĐNA.10. Năm: 2017. (May 30 2016 11:41AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Minh Hằng. Mã số: TP 2105. Năm: 2016. (May 31 2016 7:48AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng ISO 9001:2008 cho cơ sở đào tạo – Tình huống tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thủy. Thành viên: Lê Thị Minh Hằng. Mã số: Đ2014-04-50. Năm: 2014. (Jul 18 2015 10:40PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thủy. Thành viên: Th.s Phạm Ngọc Ái, TS. Phạm Thị Lan Hương. Mã số: B2009- ĐN04-40. Năm: 2011. (Oct 25 2012 3:55PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Chủ nhiệm: T.S.Hồ Kỳ Minh. Thành viên: Th.S. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Mã số: 06/KQNC-SKHCN. Năm: 2011. (Apr 26 2011 10:51PM)
[6] Đề tài Khác: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến đến lòng trung thành của du khách quốc tế. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Mã số: SĐH10-02-01-NCS. Năm: 2010. (May 10 2011 9:42AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chiến lược Marketing nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đến Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Lan Hương. Thành viên: GS.TS. Trương Bá Thanh; Ths. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Mã số: B2007- DN-22. Năm: 2010. (May 10 2011 10:04AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân đoạn thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Mã số: T2007-04-07. Năm: 2009. (Apr 26 2011 10:43PM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp Đà Nẵng - Thực trạng và giả pháp marketing. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Mã số: T03-14-40. Năm: 2005. (Apr 26 2011 10:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn