Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị chất lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Học viên Cao học ngành Quản trị kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên đại học các ngành Kinh tế và QTKD  Trường Đại học Kinh tế
[3]Quản trị chất lượng toàn diện
Ngành: Khác
 2009 Sinh viên Đại học các ngành quản trị kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[4]Kinh tế vi mô II
Ngành: Kinh tế học
 2008 Sinh viên đại học ngành kinh tế  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[5]Nghiên cứu marketing
Ngành: Khác
 2005 Sinh viên Đại học các ngành quản trị kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[6]Kinh tế vi mô I
Ngành: Kinh tế học
 1998 Sinh viên Đại học khối ngành kinh tế  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[7]Giá cả thị trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Sinh viên đại học các ngành kinh tế  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn