Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu so sánh hình ảnh hai điểm đến di sản Miền Trung: Hội An và Huế.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy và Phạm Thị Lan Hương
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân- Hà Nội.; Số: 223;Từ->đến trang: 71-79;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hình ảnh điểm đến du lịch không chỉ quyết định đến hành vi lựa chọn mà nó còn ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách. Hiểu biết cụ thể nhận thức của du khách về một điểm đến là nguồn thông tin rất giá trị cho việc ra quyết định. Do đó, nỗ lực để đo lường liên tục mức độ nhận thức và hình ảnh trong tất cả các phân khúc thị trường du khách là quan trọng trong tiếp thị và quản lý điểm đến. Những năm gần đây, khách du lịch nội địa ngày càng có ý nghĩa đối với việc phát triển du lịch của các thành phố trong nước. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích, so sánh các yếu tố của hình ảnh lý trí và hình ảnh cảm xúc của hai điểm đến có những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Hội An và Huế đối với phân khúc thị trường này. Từ đó các thành phố này sẽ có định hướng chiến lược định vị phát triển điểm đến, cả trong việc thiết kế sản phẩm và xúc tiến hiệu quả hơn.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn