Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,813,808

 Những trở ngại thực hiện quản trị theo mô hình chất lượng toàn diện -Nghiên cứu đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy & Lê Thị Thủy Tiên
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế; Số: 4/2017;Từ->đến trang: 441-453;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn