Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,812,665

 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trên Booking.com: Tiếp cận từ lý thuyết giá trị tiêu dùng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy1, Nguyễn Phúc Nguyên2*, Nguyễn Trần Bảo Trân1, Huỳnh Phương Trang1
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - ĐH Đà Nẵng; Số: VOL. 21, NO. 2;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2023
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn