Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH – NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÁC TỔ CHỨC TIẾP THỊ ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học 35 năm phát triển và hội nhập trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Du lịch ngày càng trở thành một ngành phát triển nhanh chóng và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia, một vùng cũng như một thành phố. Cũng chính vì thế đầu tư vào phát triển du lịch được tất cả những vùng có tiềm năng rất quan tâm. Điều này đã đưa đến cơ hội nhiều lựa chọn cho du khách. Trong khi điểm đến để lựa chọn ngày càng nhiều nhưng thời gian để có được thông tin cho việc ra quyết định chọn điểm đến du lịch thường có giới hạn, nên du khách thường chọn đến một nơi nào đó khi họ nhanh chóng có đủ thông tin để tin rằng thành phố đó sẽ đưa lại những trải nghiệm mà họ mong muốn. Việc xây dựng thương hiệu điểm đến sẽ giúp điểm đến gia tăng được lợi thế cạnh tranh bởi nó sẽ là phương tiện truyền thông giúp du khách thực hiện việc lựa chọn đưa ra quyết định ít thời gian và ít rủi ro trong việc mua một sản phẩm mà mình chưa biết về nó. Đồng thời nó cũng giúp lôi kéo các nhà đầu tư và các đối tác chiến lược cho sự phát triển ngành công nghiệp du lịch cho thành phố. Bài viết này sẽ bàn một số nội dung cơ bản của lý thuyết thương hiệu điểm đến du lịch và những vấn đề đặt ra đối với các tổ chức chịu trách nhiệm tiếp thị điểm đến ( Destination Marketing Organisation - DMO) của Đà Nẵng trong việc xây dựng thương hiệu điểm đến Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
 Tourism industry has grown rapidly and contributed considerably for the economic development of a country, an area as well as a city. Therefore, investment on tourism has been the interest for all potential areas. Tourists, therefore, have more destination selections. However, since travelers cannot spend too much time for destination selection process, they often choose a place with available information about what they might expect to enjoy or experience there. Building destination brand will increase competitive advantage since it helps visitors speed decision process and reduce the risk of buying unknown product. Good destination brand also helps to attract investors and strategic partners for the development of Da Nang tourism industry. This paper tries to focus on some foundations of destination branding and its related issues to destination marketing organization – DMO of DaNang city in their strategy of building DaNang Destination Branding.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn