Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu hành vi và đánh giá của du khách nội địa đối với điểm đến Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Kỳ Minh, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Việt Quốc
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 9+10;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn