Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TOÀN DIỆN: NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ VỀ NHẬN THỨC CỦA CÁC NHÀ QUẢN LÝ Ở HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới - Nguyễn Thị Bích Thủy
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Hội thảo Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: tháng 11;Từ->đến trang: 31-46;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn