Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,620

 Nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến đến lòng trung thành của du khách quốc tế
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Bích Thuỷ
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
Số: SĐH10-02-01-NCS ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kinh tế

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn