Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,505

 Xây dựng chiến lược Marketing nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đến Thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ nhiệm:  TS. Phạm Thị Lan Hương; Thành viên:  GS.TS. Trương Bá Thanh; Ths. Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Số: B2007- DN-22 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
marriage affairs open i want an affair

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn