Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,217

 Ứng dụng ISO 9001:2008 cho cơ sở đào tạo – Tình huống tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Bích Thủy; Thành viên:  Lê Thị Minh Hằng
Số: Đ2014-04-50 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn