Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Curriculum of Geography and its training at Danang College of Education. Tottori University-Japan, 2007
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Phuoc Minh
Nơi đăng: Tottori University, Japan
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: Proceedings of International Conference;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài báo trình bày các chương trình đào tạo Địa lý ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng và so sánh với các nước khác ở châu Á cũng như ở Úc
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
The paper presents the curriculum of Geography and its training at Danang College of Education and compare with the other countries in Asia as well as Australia
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn