Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Mỹ Lệ
Đề tài: Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xây dựng nông thôn mới ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 2013

 2014

[2]Đinh thi Lựu
Đề tài: “Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Huế

 2013

 2014

[3]Lê Văn Biên
Đề tài:  Nghiên cứu xói mòn đất lưu vực sông Vu Gia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 2013

 2014

[4]Nguyễn Hoàng Hải
Đề tài:

Chất lượng cuộc sống dân cư huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai – Thực trạng và giải pháp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 2012

 2013

[5]Phạm Thị Hợi
Đề tài: Quy hoạch khu vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch ở TP.Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2012

 2013

[6]Lê Thị Phượng
Đề tài: Nghiên cứu du lịch dải bờ biển thành phố Đà Nẵng theo hướng tích hợp bền vững

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2012

 2013

[7]Trần Thị Kim Loan
Đề tài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang-Thực trạng và giải pháp

 Thạc sĩ

 Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

 2012

 2013

[8]Huỳnh Thị Bích Tuyền
Đề tài:

Định hướng bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch nhân văn ở Tỉnh Bình Dương phục vụ du lịch

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 2011

 2012

[9]Viên Đình Tiến
Đề tài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Phước giai đoạn 1999-2009 và định hướng đến 2020

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

 2009

 2011

[10]Hoàng Mỹ Linh
Đề tài: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường biển và những tác động đến sự phát triển du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

 2009

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn