Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu năng lực bản đồ và nhận thức không gian của người dân nông thôn tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Trương Phước Minh, TSUTSUI Kazunobu, Nguyễn Kim Lợi . Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11(02)/2014. Trang: 30-36. Năm 2014.
(Aug 1 2014 7:38AM)
[2]Bài báo: Vai trò của khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm đối với sự phát triển kinh tế biển. Tác giả: Đinh Thị Lựu, Trương Phước Minh. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(02)/2014. Trang: 15-19. Năm 2014. (Aug 1 2014 7:51AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu "Khả năng đọc hiểu bản đồ" và "Nhận thức không gian" của người dân nông thôn tỉnh Quảng Nam. Tác giả: TSUTSUI Kazunobu; TS. Trương Phước Minh*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 80. Năm 2014. (Sep 19 2014 11:22AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu phát triển du lịch ở dải bờ biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững . Tác giả: Trương Phước Minh, Lê Thị Phượng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP-ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7(02)-2013. Trang: 55-60. Năm 2013.
(Sep 11 2013 10:49AM)
[5]Bài báo: Sức hấp dẫn và ảnh hưởng của cuộc thi pháo hoa quốc tế đối với sự phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Trương Phước Minh, Phạm Thị Hợi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Cán bộ Trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 3. Trang: 314-318. Năm 2013.
(Sep 11 2013 10:59AM)
[6]Bài báo: Tích hợp GIS và phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn trong đánh giá thích nghi đất đai xã Điện An, huyện Điện Bàn-Tỉnh Quảng Nam . Tác giả: Trương Phước Minh, Nguyễn Thị Diệu. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Số: 5. Trang: 416-422. Năm 2013. (Nov 4 2013 2:42PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai . Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải, Trương Phước Minh. Tạp chí KH&GD Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng. Số: 8-2013. Trang: 70-75. Năm 2013. (Nov 4 2013 2:46PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá lưu lượng dòng chảy lưu vực Sông Bé. Tác giả: Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh, Nguyễn Kim Lợi. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 7-13. Năm 2011. (Dec 25 2012 11:14AM)
[9]Bài báo: Ứng dụng GIS trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa tam, tỉnh Lâm Đồng. Tác giả: Lê Hoàng Tú, Nguyễn Duy Liêm, Trương Phước Minh, Nguyễn Kim Lợi. Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 146-157. Năm 2011. (Dec 26 2012 10:17AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt đất Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh LANSAT 7 ETM +. Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 14-21. Năm 2011. (Dec 25 2012 11:34AM)
[11]Bài báo: Ứng dụng mô hình SWAT và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt nam (Trường hợp nghiên cứu lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam). Tác giả: Nguyễn Kim Lợi, Trương Phước Minh và nnk
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 41-50. Năm 2011. (Dec 26 2012 10:06AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng trượt lỡ đất ở Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Phước Minh, Nguyễn Thị Cẩm Vy, Hoàng Văn Trung
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí KH&GD Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 22-28. Năm 2011.
(Nov 4 2013 2:33PM)
[13]Bài báo: Ứng dụng viễn thám và GIS để lập bản đồ tình trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng.Kỷ yếu Hội thảo về ứng dụng của GIS Quốc gia năm 2010. Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm nghiệp, 5 & 2010/06/11. Tài trợ bởi ESRI Việt Nam. . Tác giả: Trương Phước Minh, Nguyễn Thị Diệu. Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh. Số: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế. Năm 2010. (Apr 4 2011 12:10PM)
[14]Bài báo: So sánh chương trình đào tạo ngành Địa lý ở Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng với các nước. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2010 . Tác giả: Trương Phước Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 [41] 2010. Trang: 115-120. Năm 2010. (Apr 4 2011 12:16PM)
[15]Bài báo: Trái đất ngày càng mong manh. Báo Đà Nẵng cuối tuần, 15/3/2009. . Tác giả: Trương Phước Minh. Báo Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2009.
(Apr 4 2011 12:18PM)
[16]Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thành phố Đà Nẵng. Hội thảo Khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm (1975-2005)-Đại học Đà Nẵng, 11/2005, trang 285-288. . Tác giả: Trương Phước Minh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Kỷ yếu. Năm 2005.
(Apr 4 2011 12:21PM)
[17]Bài báo: Phân tích cơ cấu nguồn khách và đặc điểm thị trường khách du lịch ở TP Đà Nẵng. Kỷ yếu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2004, trang 113-120. . Tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Kỷ yếu Hội thảo. Năm 2004.
(Apr 4 2011 12:23PM)
[18]Bài báo: Phát triển các loại hình và dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng. Tác giả: Trương Phước Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Sở Du Lịch Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2. Trang: 32-39. Năm 2003.
(Dec 31 2010 10:32AM)
[19]Bài báo: Phát triển các loại hình và dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng. Kỷ yếu hội thảo Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng về khảo sát xây dựng tour du lịch “Con đường di sản ở miền Trung”, 2/2003, trang32-39. . Tác giả: Trương Phước Minh. Sở Du lịch TP. Đà Nẵng. Số: Kỷ yếu Hội thảo. Năm 2003. (Apr 4 2011 12:25PM)
[20]Bài báo: Phát triển các loại hình và dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng. Kỷ yếu hội thảo Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng về khảo sát xây dựng tour du lịch “Con đường di sản ở miền Trung”, 2/2003, trang32-39. . Tác giả: Trương Phước Minh. Sở Du lịch TP. Đà Nẵng. Số: Kỷ yếu Hội thảo. Năm 2003. (Apr 4 2011 12:25PM)
[21]Bài báo: Có thể phát triển du lịch sinh thái ở Liên Chiểu. Tác giả: Trương Phước Minh. Báo Đà Nẵng. Số: 19. Trang: 1-2. Năm 1999. (Dec 31 2010 10:32AM)
[22]Bài báo: Nguồn gốc thành tạo và đặc điểm thạch học đá Granit Hải Vân. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng, 5/1998, trang 197-202. . Tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 5/1998. Năm 1998.
(Apr 4 2011 12:26PM)
[23]Bài báo: Phát triển du lịch Dung Quất như thế nào?Tạp chí Du lịch Đà Nẵng, 1998, trang 8. Tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng. Số: 3/1998. Năm 1998. (Apr 4 2011 12:28PM)
[24]Bài báo: Địa lý và những ứng dụng trong lĩnh vực du lịch. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng, 3/1998, trang 65-67. . Tác giả: Trương Phước Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3/1998. Năm 1998. (Apr 4 2011 12:29PM)
[25]Bài báo: Tổ chức lãnh thổ cụm du lịch Bà Nà-Liên Chiểu-Hải Vân đối với sự phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, 2/1998, trang 63-69. . Tác giả: Trương Phước Minh
marriage affairs open i want an affair
. Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 2/1998. Năm 1998. (Apr 4 2011 12:31PM)
[26]Bài báo: Bàn về cơ cấu dịch vụ du lịch ở Duy Xuyên. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng, 8/1998, trang 32. Tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8/1998. Năm 1998.
(Apr 4 2011 12:32PM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu cơ cấu ngành dịch vụ phục vụ du lịch ở Hội An. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 5/1997, trang 68-74. . Tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5/1997. Năm 1997.
(Apr 4 2011 12:34PM)
[28]Bài báo: Tổ chức lãnh thổ du lịch khu công nghiệp Dung Quất. Tác giả: Trương Phước Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Dung Quất
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 259-264. Năm 1997.
(Dec 31 2010 10:32AM)
[29]Bài báo: Tổ chức lãnh thổ du lịch Khu công nghiệp Dung Quất. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế-Đại học Đà Nẵng, 3/1997, trang 259-264. . Tác giả: Trương Phước Minh và nnk
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế. Năm 1997.
(Apr 4 2011 12:35PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Application of remote sensing and GIS in study of landslide in Danang City for the purpose of producing and resettlement. Authors: Truong Phuoc Minh and others. International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2012
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 10_2012. Pages: 156 - 161. Year 2012.
(Feb 20 2011 9:54AM)
[2]Article: An investigation into the models of tourism planning and management in Korea for application to tourism development in Danang City. Authors: Truong Phuoc Minh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Asia Research Center (ARC), Korea. No: 5. Pages: 106-110. Year 2011. (Dec 26 2012 6:12AM)
[3]Article: Curriculum of Geography and its training at Danang College of Education. Authors: Truong Phuoc Minh. Tottori University, Japan. No: Proceedings of International Conference. Pages: 1-6. Year 2007. (Apr 4 2011 12:41PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn