Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Các tổ chức quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2006 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng
[2]Địa danh học
Ngành: Địa lý
 2004 Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng Đại học Quảng Nam
[3]Cơ sở Địa lý du lịch
Ngành: Địa lý
 2003 Đại học Học viên ngành Du lịch  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng Các lớp bồi dưỡng
[4]Địa lý du lịch Việt nam
Ngành: Địa lý
 2003 Đại học  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Kinh tế,Đại học Đà Nẵng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng Các lớp bồi dưỡng
[5]Hệ thông tin địa lý (GIS)
Ngành: Địa lý
 2000 Sinh viên đại học và Học viên Cao học  Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng
[6]Địa lý Việt nam và những vấn đề kinh tế-xã hội
Ngành: Địa lý
 1995 Đại học, cán bộ bồi dưỡng, học viên các ngành kinh tế và khoa học nhân văn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Các lớp bồi dưỡng cán bộ
[7]Khoa học Trái đất
Ngành: Địa chất học
 1981 Đại học  Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng Đại học Quảng Nam Các lớp bồi dưỡng
[8]Địa chất học đại cương
Ngành: Địa chất học
 1981 Đại học  Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng Đại học Quảng Nam
[9]Địa chất lịch sử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1981 Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng Đại học Quảng Nam
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn