Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 An investigation into the models of tourism planning and management in Korea for application to tourism development in Danang City.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Phuoc Minh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Asia Research Center (ARC), Korea; Số: 5;Từ->đến trang: 106-110;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Vietnamese ISEF laureates’ research achievements. Asia Research Center (ARC)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Vietnamese ISEF laureates’ research achievements. Asia Research Center (ARC)
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn