Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Nghiên cứu phát triển du lịch ở dải bờ biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh, Lê Thị Phượng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP-ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 7(02)-2013;Từ->đến trang: 55-60;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển du lịch bền vững là xu thế chung của phát triển du lịch toàn cầu. Đặc biệt thành phố Đà Nẵng với đường bờ biển kéo dài 70km, chạy dọc từ đèo Hải Vân đến điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng Ngũ Hành Sơn tạo thành một đường vòng cung bao quanh thành phố. Vì vậy để phát triển du lịch ở Thành phố Đà Nẵng một cách bền vững, thì việc nghiên cứu đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch ở dải bờ biển thành phố Đà Nẵng là rất cần thiết, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo cân đối hài hòa cả ba mặt lợi ích: kinh tế - xã hội - môi trường đồng thời đẩy mạnh phát triển du lich ở Thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
Sustainable tourism development is the trend of global tourism development. Especially, Danang has a 70km long coastline, running from the Hai Van Pass along the famous scenic Marble mountain and creating an arc around the city. So to develop tourism in Da Nang City in a sustainable way, researching the potential and reality of tourism development in the coast area of Danang city is very necessary, thereby making suggestions to ensure the harmonious balance of all three aspects: economy - society - environment and promote the development of tourism in Da Nang City.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn